Avtalsskrivning


Det är mycket att tänka på när ett överlåtelseavtal ska upprättas och signeras.

Syftet med ett skriftligt avtal är att parterna skriver ned vad de har kommit överens om. Muntliga avtal gäller, men det kan bli svårt att bevisa vad som är överenskommet. Även om man nu är överens är det bra om man också förblir det! Ett väl utarbetat affärövelåteseavtal skall göra både köpare och säljare trygga med den aktuella affären.

Får man hjälp att upprätta ett bra afföärsöverlåtelseavtal så underlättar detta för framtiden, men det är också viktigt att parterna förstår hela avtalet och dess innbörd. Om något är oklart är det innan avtalet skrivs under som detta måste redas ut. Om så inte skett bör det finnas med i avtalet vad som skall ske om parterna tolkar affärsöverlåtelseavtalets innehåll olika. Det kan då handla om ett skiljedomsförfarande eller att man är hänvisad till tingsrätten vanligen för den ort där företaget finns.

Juridisk rådgivning:
Om du känner dig osäker är det bra att anlita någon för juridisk rådgivning innan avtalet skrivs på. Genom att ta hjälp, för att säkerställa att ni verkligen är överens, kommer samarbetet att löpa smidigare. Det är billigare att anlita hjälp och få ett bra avtal från början än att senare behöva gå igenom långdragna och kostsamma tvister. Det är särskilt viktigt om du ska skriva ett avtal som du inte är van vid eller ett avtal av stor betydelse.

Vi hjälper gärna till med upprättande av överlåteseavtal!

Compare listings

Compare