Företagsvärdering


Är du intresserad av att få veta värdet på ditt företag? En företagsvärdering är av stort intresse vid både försäljning och köp. En välutformad värdering, underlättar uppgörelse av priset på företaget. Vid en bankfinansiering kräver oftast kreditbolagen en värdering och det tillhandhåller vi med.


Hur värderas ett företag?

Det finns många aspekter att ta hänsyn till när man värderar ett företag, bland annat:

 • historik
 • bransch
 • nuvarande verksamhet
 • risker
 • tillväxtmöjligheter
 • framtidsprognos

En tydlig historik över ekonomin ska alltid presenteras för att värderingen skall vara konkret och riktig.

Vikings företagsvärdering består av en skriftlig rapport och analys som innehåller bland annat:

 • Fakta om företaget (värderingsobjektet)
 • Omfattning och begränsningar
 • Sammanfattande värdebedömning
 • Beskrivning av marknad och konkurrenter
 • Beskrivning av företaget
 • Ekonomisk analys av företaget

Kontakta oss för en värdering av ditt företag så berättar vi gärna mer…

Compare listings

Compare