Integritetspolicy 2018-05-24

VARFÖR EN INTEGRITETSPOLICY?
Denna policy avseende integritet (”Integritetspolicy”) beskriver hur Viking & Co AB (556750-5341) samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter. Viking & Co AB värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt, följa vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av Viking & Co AB. Denna policy hjälper dig som kund/kontakt att bland annat förstå vilken slags information vi samlar in och hur denna används

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?
Viking & Co AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och därmed ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning.

Viking & Co AB
Åkerbyvägen 84
183 35 Täby
Tel: 08-768 00 28
E-post: info@viking-maklare.nu

PERSONUPPGIFTER SOM VI BEHANDLAR OM DIG
Vi samlar in och lagrar sådan information om dig som erhålls från dig eller som samlas via vår webbsida genom så kallade cookies. Den information som samlas in är namn, i vissa fall personnummer, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadress. Vi samlar också in all övrig information som du lämnat till oss. Ovan uppgifter måste vi samla in för att kunna fullfölja våra skyldigheter mot dig som kund.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

För att kunna fastställa din identitet och uppdatera dina adressuppgifter
För att ge dig information om och behandla dina köp/säljtjänster tex orderbekräftelser, leveransinformation och supportärenden.
För att leverera underlag till objekten och dylik information till din angivna adress
Vid fakturering
För att skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig
För att förbättra vår kommunikation och våra tjänster till dig
För att kunna besvara dina frågor
Kundundersökningar
För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse: Viking & Co AB behandlar uppgifter om ditt köp för att fullgöra krav enligt exempelvis bokföringslagen, köplagen och konsumentköplagen.
Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtagande till dig.

LAGLIG GRUND FÖR VÅR BEHANDLING
Behandlingen av personuppgifter sker med den lagliga grunden att Viking & Co AB ska kunna uppfylla ett avtal. Som kund/kontakt har du när som helst rätt att få dina personuppgifter raderade genom att meddela detta till kundtjänst. När det gäller personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav som exempelvis bokföringslagen, mervärdesskattelagen, köplagen och konsumentköplagen ställer är den rättsliga grunden för behandling en rättslig förpliktelse.

DIREKTMARKNADSFÖRING OCH PROFILERING
Viking & Co AB kommer att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Dina uppgifter kan komma att användas för nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål och kan användas för utskick per post, e-post och sms till dig fram till dess att du återkallar ditt samtycke. Du kan när som helst genom att skicka ett email till oss anpassa hur du önskar att vi kontaktar dig.

VILKA KAN FÅ TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?
Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part (personuppgiftsbiträden) om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig. Undantag till detta görs om en kund har brutit mot våra avtalsvillkor, om det föreligger rättsliga åtgärder eller om en myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning. Exempel på sådana myndigheter är skattemyndigheter, polismyndigheter, kronofogdemyndigheter och tillsynsmyndigheter i berörda länder.

HUR SKYDDAR VI DIN PERSONLIGA INFORMATION?
Viking & Co AB vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen. Om hela eller delar av Viking & Co AB verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare. Viking & Co AB använder sig av tredjepartsjänster från bl.a. Google och Facebook i syfte att ge våra kunder den bästa upplevelsen. Vi delar inte din information till tredjepartsleverantörer i marknadsföringssyfte utan ditt medgivande.

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN
Viking & Co AB förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges ovan.

Compare listings

Compare